Repetities

Vrouwenkoor Furore repeteert 2-wekelijks op zaterdagochtend van 10.00 – 12.30 uur.
in Zimihc, Bouwstraat 55 te Utrecht.

Tijdens de repetities is er een uitgebreide warming-up voordat er aan de
muziekstukken wordt gewerkt. Bij het instuderen is er veel aandacht voor klankkleur- en kwaliteit.

Naast de tweewekelijkse repetities is er 2x per jaar een koordag in of nabij Utrecht.

Impact Corona: Voorlopig hebben we weer geen fysieke repetities. Wel repeteren we via ZOOM. Voor de zomer hebben we daar ervaring mee opgedaan en voor het instuderen van nieuw repertoire leent zoom zich goed. We hopen in januari 2021 de fysieke repetities te hervatten.