Het koor

 

Vierentwintig enthousiaste vrouwen vormen het koor Furore, dat onder leiding staat van dirigent Gerard Legeland. Het repertoire dat we zingen is gevarieerd. We zingen wereldmuziek en (modern) klassiek. Dit doen we meestal a capella. Soms is er instrumentale begeleiding.

In de concertprogramma’s wordt gezocht naar een centraal thema, bv Hongaars, of juist een prikkelende tegenstelling, bijvoorbeeld Purcell en Hebreeuwse volksmuziek.

Het koor is in 2006 opgericht door Ines Leijen

Onze repetities zijn op zaterdagochtend van 10-12.30 uur, eenmaal per veertien dagen, in Zimihc aan de Bouwstraat. Tijdens de repetities is er een uitgebreide warming-up voordat er aan de muziekstukken wordt gewerkt. Bij het instuderen is er veel aandacht voor klankkleur- en kwaliteit.

Binnen het koor zijn naast het bestuur diverse commissies actief.

Nieuwe leden voor alle stemgroepen zijn welkom. 

heb je interesse vul dan onderstaand formulier in: